91 – Skateplatz Konkordiapark – Chemnitz

City: Chemnitz
Update / Add Spot

Freestyle slalom spot

Disciplines: